Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) – Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP)

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) har åtgärden Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller återfallsprevention (ÅP) prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en liten till måttlig effekt på andelen som blir drogfria.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se