Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svår psykisk sjukdom – Case management i form av integrerade eller samverkande team

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svår psykisk sjukdom har åtgärden Case management i form av integrerade eller samverkande team prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden minskar antal dagar på sjukhus och ökar boendestabiliteten jämfört med sedvanlig vård, och att den har positiv effekt på livskvalitet, psykiska symtom och substansmissbruk.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se