Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning – Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsförberedande träningsmodeller

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och svag arbetsmarknadsanknytning har åtgärden Arbetslivsinriktad rehabilitering i form av arbetsförberedande träningsmodeller prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger måttlig effekt på antal som erhåller ett arbete, anställningsdagar, betald anställning och dagar till första anställning, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se