Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av samordning – Individuell case management i form av strengths model

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och behov av samordning har åtgärden Individuell case management i form av strengths model prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger en ökning av antalet dagar med betalt arbete och kan bidra till avhållsamhet från alkohol och narkotika.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se