Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom – Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT)

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom har åtgärden Integrerad behandlingsmetod (MI/KBT) prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan minska mängden narkotika som används per tillfälle.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se