Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD – Integrerad behandlingsmetod (KBT)

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig PTSD har åtgärden Integrerad behandlingsmetod (KBT) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks ha effekt jämfört med sedvanlig vård.
Kommentar: Det är viktigt att patienterna får behandling för båda tillstånden.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se