Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig personlighetsstörning – Samordnad behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi (PDT)

Vid tillståndet eller populationen Missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika och samtidig personlighetsstörning bör åtgärden Samordnad behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT) eller psykodynamisk terapi (PDT) endast erbjudas inom ramen för forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt och forskning förväntas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se