Missbruk- eller beroende av narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom – Contingency management (CoM) som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling

Vid tillståndet eller populationen Missbruk- eller beroende av narkotika och samtidig svår psykisk sjukdom har åtgärden Contingency management (CoM) som tillägg till psykologisk och psykosocial behandling prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger liten tilläggseffekt till annnan behandling.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se