Cannabismissbruk eller -beroende – Kort intervention med motiverande samtal samtal (MI) eller annan samtalsmetod

Vid tillståndet eller populationen Cannabismissbruk eller -beroende har åtgärden Kort intervention med motiverande samtal samtal (MI) eller annan samtalsmetod prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har en liten till måttlig effekt på cannabisanvändning.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se