Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika – Patientnära drogtest (snabbtest) med urinprov

Vid tillståndet eller populationen Befarat pågående eller nyligt intag av narkotika har åtgärden Patientnära drogtest (snabbtest) med urinprov prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden är mer osäker än analyser från laboratorier.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se