Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år – Multisystemisk terapi (MST)

Vid tillståndet eller populationen Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år har åtgärden Multisystemisk terapi (MST) prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte visat lika bra resultat på alkohol- eller narkotikaanvändning som andra familjebehandlingar.
Kommentar: Åtgärden har dock god effekt på antisociala handlingar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se