Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år – Brief strategic family treatment (BSFT)

Vid tillståndet eller populationen Användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år har åtgärden Brief strategic family treatment (BSFT) prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har visat goda resultat på cannabis- och alkoholanvändande, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se