Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika – Stöd att motivera till behandling i form av community reinforcement approach and family training (CRAFT)

Vid tillståndet eller populationen Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika har åtgärden Stöd att motivera till behandling i form av community reinforcement approach and family training (CRAFT) prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger en hög andel som påbörjar behandling och att missbruket minskar. Dessutom ses en minskning av känslomässiga problem och en ökning av social funktion hos de anhöriga.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se