Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika – Socialt stöd i form av al- eller nar-anoninspirerade stödprogram

Vid tillståndet eller populationen Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika har åtgärden Socialt stöd i form av al- eller nar-anoninspirerade stödprogram prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har god effekt på känslomässig och social funktion och att det vetenskapliga underlaget är starkt.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se