Alkoholproblem, behov av problemkartläggning – Bedöma alkoholproblemen med AVI-R2

Vid tillståndet eller populationen Alkoholproblem, behov av problemkartläggning har åtgärden Bedöma alkoholproblemen med AVI-R2 prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas stöd för den tekniska kvaliteten.
Kommentar: Instrumentet är omfattande. Det finns en svensk manual, men den är svårtillgänglig och instruktionerna bör kompletteras.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se