Alkoholproblem, behov av problemkartläggning – Bedöma alkoholproblemen med alcohol-E

Vid tillståndet eller populationen Alkoholproblem, behov av problemkartläggning har åtgärden Bedöma alkoholproblemen med alcohol-E prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet är användbart och informativt enligt prioriteringsgruppens bedömning. Det saknas dock stöd för att kunna bedöma instrumentets validitet, och stöd för instrumentets reliabilitet bör kompletteras.
Kommentar: Det finns en lättillgänglig svensk manual, och instruktioner till användare är tillräckligt goda.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se