Alkoholproblem, behov av att kartlägga konsumtionen – Bedöma alkoholkonsumtionen med timeline follow-back (TLFB)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholproblem, behov av att kartlägga konsumtionen har åtgärden Bedöma alkoholkonsumtionen med timeline follow-back (TLFB) prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet är enkelt och att det fungerar relativt väl för att bedöma alkoholkonsumtionen.
Kommentar: Svensk manual saknas.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se