Alkoholmissbruk eller -beroende – Social behaviour network therapy (SBNT)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholmissbruk eller -beroende har åtgärden Social behaviour network therapy (SBNT) prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har god effekt.
Kommentar: Åtgärden inkluderar komponenter som KBT, återfallsprevention och CRA, som har sämre kostnadseffektivitet än MET.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se