Alkoholmissbruk eller -beroende – Psykodynamisk (PDT) eller interaktionell terapi (ITP)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholmissbruk eller -beroende har åtgärden Psykodynamisk (PDT) eller interaktionell terapi (ITP) prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärderna har positiv effekt, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.
Kommentar: Kostnadseffektiviteten är sämre än för MET.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se