Alkoholmissbruk eller -beroende – Cue-exposure som tillägg till kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholmissbruk eller -beroende har åtgärden Cue-exposure som tillägg till kognitiv beteendeterapi (KBT) prioritet icke-göra.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte tycks ha någon tilläggseffekt utöver KBT.
Kommentar: Etiska överväganden har påverkat rekommendationen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se