Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom – Quetiapin (som tillägg till litium eller valproat)

Vid tillståndet eller populationen Alkoholberoende med samtidig bipolär sjukdom har åtgärden Quetiapin (som tillägg till litium eller valproat) prioritet 10.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden inte har någon effekt på alkoholberoendet.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se