Alkoholberoende med samtidig adhd – Atomoxetin

Vid tillståndet eller populationen Alkoholberoende med samtidig adhd har åtgärden Atomoxetin prioritet 5.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden tycks ha effekt på antalet dryckesdagar, men det vetenskapliga underlaget är begränsat, och det finns risk för allvarliga biverkningar.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se