Alkohol- eller narkotikaproblem hos ungdomar, behov av problemkartläggning – Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ADAD

Vid tillståndet eller populationen Alkohol- eller narkotikaproblem hos ungdomar, behov av problemkartläggning har åtgärden Bedöma psykosocialt hjälpbehov med ADAD prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att instrumentet fungerar väl för att utforska hjälpbehov enligt beprövad erfarenhet.
Kommentar: Dock är det vetenskapliga stödet för validiteten osäkert, vilket har påverkat prioriteringen.

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se