Ett fel uppstod: Kunde inte ladda sidan. Närmare felbeskrivning nedan.

Client error: `GET http://nixapp03v.sosdmz.se:8080/nationella-riktlinjer/riktlinjeomraden/demenssjukdom-kvarvarande-aggressivitet-tex-agitation-efter-utre1.74?inlinemarkup=text/html` resulted in a `404 Not Found` response:
{"errors":[{"status":"404","title":"Riktlinje \"demenssjukdom-kvarvarande-aggressivitet-tex-agitation-efter-utre1.74\" s (truncated...)

Rekommendationer

Ange ett sökord eller en sökfras för att påbörja ett sök. T.ex. "Psykos" eller "Åderbråck"

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om rekommendationer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se