Lindrig kognitiv störning – Kolinesterashämmare

Hälso- och sjukvården bör inte erbjuda läkemedelsbehandling med kolinesterashämmare till personer med lindrig kognitiv störning.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Det finns vetenskaplig evidens för att biverkningarna är större än patientnyttan.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se