Frontotemporal demenssjukdom och samtidig depression – Antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) till personer med frontotemporal demenssjukdom och samtidig depression.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för viss effekt på depressiva symtom och välbefinnande. Samtidigt innebär åtgärden en risk för biverkningar, enligt experters bedömning, vilket har påverkat prioriteringen. Tillståndet har mycket stor svårighetsgrad.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se