Demenssjukdom – Reminiscence

Socialtjänsten kan i undantagsfall erbjuda reminiscence till personer med demenssjukdom.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på kognitiv funktion, men det vetenskapliga stödet är begränsat. Det vetenskapliga stödet för andra viktiga effektmått är otillräckligt. Åtgärden kan dock ge underlag för att kunna individanpassa andra åtgärder, i enlighet med ett personcentrerat arbetssätt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se