Demenssjukdom och samtidig depression – Antidepressiva läkemedel (mirtazapin)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda antidepressiva läkemedel (mirtazapin) till personer med demenssjukdom och samtidig depression.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad och beprövad erfarenhet talar för att åtgärden kan ha effekt. Risk för biverkningar.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se