Demenssjukdom, beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar – Klometiazol till natten

Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall erbjuda läkemedelsbehandling med klometiazol till natten till personer med demenssjukdom, beteendemässiga och psykiska symtom och sömnstörningar.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för att behandling med klomotiazol har positiv effekt i vissa situationer samtidigt som det finns risk för negativa konsekvenser, t.ex. toleransutveckling.
Kommentar: Så kort behandlingsperiod som möjligt bör eftersträvas.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se