Alzheimers sjukdom och samtidig depression – Antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat)

Hälso- och sjukvården kan erbjuda antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) till personer med Alzheimers sjukdom och samtidig depression.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har stor svårighetsgrad. Åtgärden har biverkningar. Samtidigt kan åtgärden ha effekt, enligt experters bedömning, vilket har påverkat prioriteringen.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se