Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nu är nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom publicerade. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2017-12-13

Slutversion publicerad: 2017-12-13

Öppna alla +

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filtrera listan

Rekommendationer