Vuxna som har ohälsosamma matvanor och besöker tandvården – Rådgivande samtal

Vid tillståndet eller populationen Vuxna som har ohälsosamma matvanor och besöker tandvården har åtgärden Rådgivande samtal  prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad. Rådgivande samtal har en liten effekt på andelen energi i patientens mat som kommer från mättat fett och kostfiber. Socialstyrelsen bedömer att effekten även kan gälla vuxna som behöver ändra matvanor för att få bättre munhälsa. Åtgärden bedöms också vara kostnadseffektiv.
Kommentar: Denna rekommendation kommer från Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (2018), där den gäller vuxna med ohälsosamma matvanor generellt. Det saknas studier för att kunna bedöma effekten av rådgivande samtal till vuxna personer med ohälsosamma matvanor, gällande dagligt intag av socker, söta produkter och sura produkter. I riktlinjerna för ohälsosamma levnadsvanor styrs inte åtgärdernas rangordning lika tydligt av hälsotillståndets svårighetsgrad som i de nationella riktlinjerna för tandvård.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se