Tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, barn – Inskolning i tandvården enligt metoden tell-show-do

Vid tillståndet eller populationen Tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, barn har åtgärden Inskolning i tandvården enligt metoden tell-show-do prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Behandlingsbehovet är stort, och åtgärden ökar möjligheten att undersöka och behandla barnet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.
Kommentar: Åtgärden kan även vara lämplig för andra åldersgrupper.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se