Tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, barn 1-5 år, med akut eller mer omfattande tandvårdsbehov – Sedering med midazolam

Vid tillståndet eller populationen Tandvårdsrädsla/behandlingsomognad, barn 1-5 år, med akut eller mer omfattande tandvårdsbehov har åtgärden Sedering med midazolam prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan bidra till att barnet kan behandlas. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se