Tand som rotbehandlats, kvarstående symtom, vuxna – CBCT som tilläggsundersökning till intraoral röntgenundersökning och/eller panoramaröntgenundersökning

Vid tillståndet eller populationen Tand som rotbehandlats, kvarstående symtom, vuxna har åtgärden CBCT som tilläggsundersökning till intraoral röntgenundersökning och/eller panoramaröntgenundersökning prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden leder möjligtvis till ökad möjlighet att korrekt diagnostisera rotfraktur, men leder till högre stråldos och kostnaden bedöms dessutom vara måttlig till hög per vunnen effekt.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens diagnostiska tillförlitlighet för andra tillstånd, exempelvis apikal parodontit och ofullständigt utfyllda rotkanaler, som kan ge upphov till kvarstående symtom vid tand som rotbehandlats.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se