Symtomatisk diskförskjutning utan återgång, vuxna – Glukokortikoid kombinerat med lokalanestetika applicerat med jontofores

Vid tillståndet eller populationen Symtomatisk diskförskjutning utan återgång har åtgärden Glukokortikoid kombinerat med lokalanestetika applicerat med jontofores prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Jontofores med glukokortikoid+lokalanestetika har en låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att metoden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se