Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning), vuxna – Reduktion av överbettet med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Stort horisontellt överbett (med ofullständig läppslutning) har åtgärden Reduktion av överbettet med ortodontisk apparatur prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ortodontisk korrigering av överbett har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se