Smärta och störd käkmotorik associerad med pisksnärtskada (WAD) – Rörelse- och koordinationsträning, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Smärta och störd käkmotorik associerad med pisksnärtskada (WAD) har åtgärden Rörelse- och koordinationsträning prioritet 7.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Motorisk aktivering bedöms kan ge effekt på att normalisera funktion och därmed finns viss möjlighet att positivt påverka den orala hälsan men åtgärden saknar effekt på smärta. Kostnadseffektivitet inte bedömbar. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se