Smärta och funktionsstörningar i käksystemet, vuxna och barn >12 år – Användning av klassifikationssytemet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) vid diagnostik

Vid tillståndet eller populationen Smärta och funktionsstörningar i käksystemet, vuxna och barn >12 år har åtgärden Användning av klassifikationssytemet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) vid diagnostik prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden är tillförlitlig, och kostnaden bedöms vara låg till måttlig per vunnen effekt. Diagnossystemet är också validerat för barn.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se