Initial rotkaries med risk för progression, vuxna – Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluorid 2 gånger per dag

Vid tillståndet eller populationen Initial rotkaries med risk för progression har åtgärden Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluorid 2 gånger per dag prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen har en låg till måttlig hämmande effekt och bättre än tandkräm med lägre koncentration fluorid (1 000–1 500 ppm fluorid) och ger därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig till hög. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se