Förhöjd risk för rotkaries, vuxna – Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluorid 2 gånger per dag

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för rotkaries har åtgärden Tandkräm med natriumfluorid med 5000 ppm fluorid 2 gånger per dag prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig till hög förebyggande effekt, bättre än konventionell tandkräm innehållande mindre än 1 500 ppm fluorid och därmed också en god möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se