Rotfylld tand med apikal parodontit, vuxna – Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning

Vid tillståndet eller populationen Rotfylld tand med apikal parodontit har åtgärden Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning, vuxna prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Apikalkirurgisk behandling utan retrograd fyllning har låg effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts hög per vunnen effekt och behandlingen är inte kostnadseffektiv jämfört med kirurgi med retrograd rotfyllning. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se