Pulpanekros med apikal parodontit där ortograd rotbehandling bedöms ha hög risk för komplikationer, vuxna – Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning

Vid tillståndet eller populationen Pulpanekros med apikal parodontit där ortograd rotbehandling bedöms ha hög risk för komplikationer har åtgärden Apikalkirurgisk behandling med retrograd fyllning prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Retrograd rotbehandling vid detta tillstånd har måttlig till hög effekt och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnad bedöms måttlig per vunnen effekt. Erfarenheten av metoden är än så länge begränsad. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se