Pulpa exponerad via friskt dentin, vuxna – Pulpektomi

Vid tillståndet eller populationen Pulpa exponerad via friskt dentin har åtgärden Pulpektomi prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Pulpektomi har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan men till högre kostnad jämfört med överkappning och pulpotomi och är därmed inte kostnadseffektiv. Effekt av åtgärd har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se