Postnormalt bett med stor horisontell överbitning och ansträngd läppslutning, barn – Tidig ortodontisk behandling (under växelbettsperioden)

Vid tillståndet eller populationen Postnormalt bett med stor horisontell överbitning och ansträngd läppslutning, barn har åtgärden Tidig ortodontisk behandling (under växelbettsperioden) prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Antalet framtandstrauman blir färre med tidig behandling än med senare behandling, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se