Periimplantit – Submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit har åtgärden Submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling rekommendationen Endast i forskning och utveckling.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Det saknas studier för att bedöma effekten av submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling vid periimplantit, och det pågår kliniska studier.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se