Periimplantit, vuxna – Submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit har åtgärden Submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling prioritet fou

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Det saknas studier för att bedöma effekten av submukosal air-polishing som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling vid periimplantit, och det pågår kliniska studier.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se