Periimplantit, vuxna – Mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit har åtgärden Mekanisk infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt icke-kirurgiskt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar har en låg effekt och begränsad möjlighet att som en enskild åtgärd positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt därmed blir hög. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se