Periimplantit, vuxna – Lokal tilläggsbehandling med klorhexidingel

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit, vuxna har åtgärden Lokal tilläggsbehandling med klorhexidingel prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användningen av klorhexidingel vid behandling av fördjupade fickor kring tandimplantat har ingen till låg effekt och Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden därmed är hög per vunnen effekt och att åtgärden inte är kostnadseffektiv. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se