Periimplantit – Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit har åtgärden Laser vid infektionsbehandling för avlägsnande av bakterieplack och mineraliserade beläggningar prioritet 8.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Ett professionellt avlägsnande av plack och mineraliserade beläggningar med Er:YAG-laser bedöms ha en låg klinisk effekt och därmed liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen inte är kostnadseffektiv i jämförelse med en mekanisk infektionsbehandling. Laserbehandlingens effekt har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se