Parodontit (stadium 3-4), vuxna – Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 3-4) har åtgärden Kirurgisk behandling - lambåkirurgi - för infektionskontroll prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lambåkirurgi ger en tilläggseffekt till icke-kirurgiska infektionsbehandlingar, främst för åtkomlighet av kvarstående djupare tandköttsfickor där den önskade läkningen inte har erhållits. Med lambåkirurgi finns därmed en viss ytterligare möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är måttlig till hög per förhindrad tandförlust. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se